Definirea termenilor

Termenii „site”, „site-ul”, „acest site”, „site-ului” se referă la site-ul www.dodocompany.ro

Designul și conținutul site-ului www.dodocompany.ro aparțin în exclusivitate DO&DO Company srl și sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală.

DO&DO Company srl are sediul social pe Bd. București nr. 21A/4, Baia Mare, Maramureș și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J24/1788/1994, având codul de înregistrare fiscală RO6314754.

Prin termenii „dumneavoastră”, „utilizator” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează acest site.

Prin termenul “date personale” înțelegem totalitatea informațiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe baza cărora puteți fi identificați. Ele pot include numele și adresa dumneavoastră, numărul de telefon – inclusiv cel de mobil, pseudonimul și adresa de e-mail.

Acceptarea termenilor și condițiilor

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele prevederi, ce stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor ce alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului, precum și întrebuințarea aplicațiilor prezente pe site presupun acceptarea explicită sau implicită a totalității „termenilor și condițiilor” publicate, având valoare contractuală deplină.

DO&DO Company srl își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul contract, circumstanță în care DO&DO Company srl va informa utilizatorul/ii cu privire la orice modificare produsă prin afișarea unei pagini ce va apărea pe www.dodocompany.ro în momentul accesării lui. Mai departe, prin continuarea folosirii site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

Datele furnizate de dumneavoastră cu ocazia completării cererii aferente rubricii „cerere și oferta” vor fi utilizate de către DO&DO Company pentru a estima conținutul ofertei și nu implică asumarea vreunei obligații de către părți. Prin „părți” înțelegându-se pe de o parte persoana care completează cererea și pe de altă parte DO&DO Company srl.